Lög félagsins

Lög félagsins

Lög Sjósunds- og sjóbaðsfélags Reykjavíkur

1. gr.

Heiti félagsins er Sjósunds- og sjóbaðsfélag Reykjavíkur (SJÓR)

2. gr.

Heimili félagsins verður það sama og heimili formanns meðan ekki er til félagsheimili.

3. gr.

Tilgangur félagsins er að efla sjósund og sjóböð á Íslandi, líkamlega heilsu  jafnt sem andlega,  þeirra sem þessa íþrótt stunda.  Félagið vill gera Ísland og íslendinga að leiðandi afli meðal þjóða þegar kemur að slíkri iðkun, enda íslendingar dug- og þróttmikið fólk sem hefur þróast í sambýli við breytilegt  og stórbrotið veðurfar og landslag.  Félagið er eingöngu áhugamannafélag og mun ekki stunda atvinnurekstur með neinum hætti eða aðra fjárhagslega starfsemi.

4. gr.

Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því að hjálpa til við að gera aðstöðuna í Nauthólsvík að almennri sjósund og sjóbaðsparadís, jafnt sem að stuðla að almennri sjóiðkun og útivist á svæðinu öllum til heilla.  Félagið hefur þá framtíðarsýn að með tímanum verði mikil uppbygging á þessu svæði í nábýli við háskólasamfélagið og fleiri íslendingar nýti sér þessa jákvæðu og uppbyggilegu heilsulind.  Félagið vill að þetta svæði verði viðurkennt fyrir þessa starfsemi og byggt upp sem slíkt til framtíðar.

5. gr.

Félagsmenn geta allir orðið sem vilja stunda sjósund og sjóböð.

6. gr.

Rétt til setu á fundum félagsins hafa allir félagsmenn sem hafa greitt félagsgjöld.

7. gr.

Heimilt er að víkja félögum úr félaginu ef þeir gerast brotlegir við lög félagsins, vanvirði á einhvern hátt orðspor félagssins með gjörðum, í ræðu eða  riti eða séu uppvísir að vítaverðri hegðun.

8. gr.

Greiðsla félagsgjalda skal fara fram fyrir aðalfund ár hvert og skal upphæð þeirra ákveðin á félagsfundi.

9. gr.

Reikningsár félagsins er almanaksárið.

10. gr.

Aðalfundur félagsins skal haldinn fyrir marslok, ár hvert. Til aðalfundar skal boða með tryggum hætti. Afl atkvæða ræður úrslitum á aðalfundi nema annað sé sérstaklega tekið fram í lögum þessum.

11. gr.

Stjórn félagsins skipa 5 menn, þ.e. formaður og fjórir  meðstjórnendur. Formaður skal kosinn sérstaklega.  Stjórnarmenn og formaður skulu kjörnir til tveggja ára í senn sem og tveir varamenn. Stjórnarmenn skulu kosnir tveir og tveir á víxl, þ.e sitthvort árið, þannig er kosið um tvo stjórnarmenn á hverjum aðalfundi. Formaður boðar stjórnarmenn á stjórnarfundi þegar þurfa þykir.  Að öðru leyti skiptir stjórn með sér verkum.
Félagið skal kjósa sér tvo skoðunnarmenn úr röðum félagsmanna.

12. gr.

Dagskrá aðalfundar skal vera:

Skýrsla stjórnar

Stjórn leggur fram endurskoðaða reikninga félagsins

Umræður um skýrslu og reikninga

Lagabreytingar

Kosning formanns

Kosning stjórnar og varastjórnar

Kosning félagslegra skoðunnarmanna

Önnur mál

13. gr.

Lögum félagsins verður aðeins breytt á aðalfundum félagsins. Tillögum til lagabreytinga skal skila 7 dögum fyrir aðalfund til stjórnar og skal stjórn í fundarboði geta þess ef lagabreytingatillaga hefur komið fram.

Nái lagabreytingatillaga samþykki 2/3 hluta fundarmanna telst hún samþykkt.

14. gr.

Stjórn félagsins ræður málefnum félagsins með þeim takmörkunum sem lög þessi setja. Hún tekur ákvarðanir um starfsemi og er ábyrg fyrir fjárreiðum og skuldbindingum félagsins.

15. gr.

Stjórnarfundi skal boða með tryggum hætti með 7 daga fyrirvara. Stjórnarfundur er ályktunarhæfur ef minnst 3 stjórnarmenn sækja fund. Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum. Ef atkvæði falla jafnt ræður atkvæði formanns.

16. gr.

Firmaritun félags er í höndum meirihluta stjórnar.

18. gr.

Stjórn félags er skylt að efna til almenns félagsfundar ef minnst 1/3 félagsmanna óska þess. Almennir fundir skulu auglýstir á tryggilegan máta með minnst 10 daga fyrirvara.

19. gr.

Ef tekin yrði ákvörðun um slit félagsins skal hún tekin á stjórnarfundi með einföldum meirihluta  og myndu þá eignir félagssins renna  til Sjósundnefndar Sundsambands Íslands með hagsmuni sjósunds við Íslandsstrendur að leiðarljósi.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Reykjavík 1 janúar 2010.

Þannig samþykkt á aðalfundi SJÓR 26. október 2011.

Stjórn Sjósunds og Sjóbaðsfélags Reykjavíkur

 

 

Share